Новини

Обявление за "Обществено порицание"

  26.06.2015 13:40  

На основание чл.239, ал.1 от ЗИНСЗС                 Препис от Протокол с одобрено споразумение

№ 80/19.06.2015г. по НОХд № 319/2015г.  по описа на Районен съд-Бяла Слатина се налага „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” за извършено престъпление по чл.195 ал.1, т.4, пр.2, т.5 вр.чл.194, ал.1 вр.чл.63, ал.1, т.3 вр. чл.55 ал.1 т.2 б .”б” от НК

на Георги Тодоров Чобанов –с настоящ адрес в с.Борован, обл.Враца-ул.”Методи Тошев” № 26.