Новини

Обява за провеждане на процедура за подбор на работодатели от Дирекция Бюро по труда Бяла Слатина

  05.04.2016 14:14  
Обява за провеждане на процедура за подбор на работодатели от Дирекция Бюро по труда Бяла Слатина