Новини

Борован ще продължава да дава топъл обяд на нуждаещи се

  08.09.2016 14:11  

Кметът на община Борован, инж. Десислава Тодорова за поредна година сключи договор за предоставяне на нова социална услуга “Осигуряване на топъл обяд“ в населените места на територията на община Борован. Услугата е финансирана със средства на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по ОП „Храни и/или основно материално подпомагане”, бюджетна линия BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016„. Целевата група по проекта са общо 300 човека отговарящи на определени критерии. Определената стойност на един храноден за едно лице е 2.30 лв. с включен ДДС и включва закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд — супа, основно ястие и хляб. При реализирани икономии се предоставя и десерт. Предоставянето на социалната услуга ще се реализира на територията на цялата община, като приготвянето на храната ще става в Домашен социален патронаж по меню, което се утвърждава ежеседмично от Управителя. На лицата, които имат затруднения в придвижването и не могат да отидат до ДСП, топлият обяд ще се доставя до домовете им за всяко конкретно населено място на територията на Община Борован. Топлият обяд, ще се предава от социален работник, който придружава храната и осигурява всекидневна социална подкрепа за потребителя. Транспортирането на храната до съответното населено място ще се извършва със специализираните коли на Община Борован.