Новини

СЪОБЩЕНИE

  06.01.2017 14:58  

На основание издадена Заповед на Кмета на Община Борован инж.Десислава Тодорова, 09.01.2017г. и 10.01.2017г. ще бъдат обявени за неучебни дни във всички училища и детски градини на територията на Община Борован поради тежките метрологични условия и невъзможността да бъде възстановен учебния процес в училищата и детските градини.