Новини

Заповед 131/06.04.2017г. на Кмета на Община Борован

  07.04.2017 10:23  

Заповед 131/06.04.2017г. Обявява период за пожароопасен сезон в горските територии на Община Борован