Новини

Прессъобщение договори

  08.06.2017 14:19  

На 08.06.2017 г., Община Борован подписа договори за изпълнение на строително-ремонтни дейности на стойност  356 351,00 лева , за следните обекти:

  1. „Доизграждане на Културно-информационен център в кв. 11, УПИ VII, с. Малорад, община Борован – етап 2”. Основни дейности по договора са:

- Всички довършителни работи вътре в сградата включително сервизните помещения;

- Направа на вертикална планировка;

- Направа постоянна ограда на двора;

- Заустване на отпадните битово-фекални води;

 - Изграждане на водопроводно отклонение с прилежащите му елементи;

- Направа на цялостна вътрешна инсталация;

- Зареждане  с алуминиеви радиатори – доставка и монтаж;

- Зареждане на климатизатори сплит система - доставка и монтаж.

 

  1. „Поставяне на PVC дограма, външен и вътрешен ремонт на сградата на кметство с. Малорад, община Борован”. Основни дейности по договора са:

- Демонтаж  дървените прозорци по цялата фасада;  

- Доставка и монтаж на нова PVC дограма;

- Реставриране на входната врата;

- Шпакловка на цялата фасада;

- Възстановяване пиластри, орнаменти около отвори и надписи;

- Боядисване фасада със силиконова фасадна боя в цвят.

Извършване ремонт на следните помещения, коридори и стълбища.

Етаж I

- фоайе при входа;

- фоайе и коридора пред лекарския кабинет;

- коридор на  първия етаж;

- стълбище от първия до втория етаж.

Етаж II

- коридор на втория етаж;

- кабинет на кмета;

- стаята на деловодството.