Новини

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет за 2016 г. на Община Борован

  05.09.2017 09:47  

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет за 2016 г. на Община Борован