Новини

Съобщение

  18.09.2017 14:15  
Съобщение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН, СЪВМЕСТНО С ТУБ - ДИСПАНСЕР гр.ВРАЦА, ОРГАНИЗИРАТ :

БЕЗПЛАТНА  ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОБА –МАНТУ

ЗА  ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО„ТУБЕРКОЛОЗА“

ПРЕГЛЕДИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА:

29 септември 2017 от  9.00 ч.

   В сградата на Здравната  служба в с.Борован на 

1- ви  етаж. 

 

Ръководството на Община Борован