Новини

Конкурс за рисунка на тема „Как виждам Община Борован след 10 години ”

  02.04.2018 16:21  

РЕГЛАМЕНТ

Конкурс за рисунка на тема

Как виждам Община Борован след 10 години

                                                                                                                                           

ОРГАНИЗАТОР:   ОБЩИНА БОРОВАН

ТЕМА НА КОНКУРСА:  „Как виждам Община Борован след 10 години”

ПОВОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ :  Проект „ Община  Борован – част от Българското Председателство“  по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”

ЦЕЛИ:

  • привличане на обществен интерес, относно възможностите, отговорностите и ползите от ротационното председателство;
  • преодоляване на негативните стереотипи за ЕС в България.

УЧАСТНИЦИ:

 Ученици  от училищата в Община Борован

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЕНИЯ МАТЕРИАЛ: 

Всяка рисунка следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружен с текст със следните данни за автора на рисунката : име, презиме и фамилия; дата на раждане, адрес, телефон за връзка, образователна институция.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ :   16 май 2018 г.,  17:00 ч. на e-mail: hd_borovan@abv.bg

КЛАСИРАНЕ:      Рисунките ще се разгледат от специално сформирана комисия, която ще разгледа получените в срок материали и ще класира участниците.

На 22 май 2018 г.  първите три рисунки ще бъдат наградени на официална церемония.