Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  13.05.2019 16:20  

                                   СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, кметство с.Добролево уведомява населението и всички пчелари, че :

В периода от 16.05.2019г. до 20.05.2019г.от 09,00часа до 14,00часа , „Мандински „ ЕООД  гр.Враца ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „слънчоглед, царевица и пшеница“, с продукт за растителна защита  Хербицид „Торнадо“ – 0,150 мл./дка , Хербицид „Никозеа“ – 0,150мл./дка, „Дует ултра“150мл./дка. с карантинен срок 20дни на терени в землището на с.Добролево, както следва:

1/ „ ЯЧКОВСКИ БЛОК„– 230 дка,

2/ „МАНДИНСКИ БЛОК“- 380 дка,

3/ „ПОЯСА“ – 83 дка,

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№ 194/13.05.2019г. в кметство Добролево.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА , ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

Илиян Буковски
Кмет на кметство Добролево