Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  14.05.2019 10:29  

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, кметство с.Добролево уведомява населението и всички пчелари, че :

В периода от 16.05.2019г. до 16.05.2019г.от 09,00часа до 17,00часа , „ Адрика-67„ ЕООД  с.Крушовица ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „, царевица“, с продукт за растителна защита  „Арат“ – 20 гр./дка , няма  карантинен срок 20дни на терени в землището на с.Добролево, както следва:

1/ „ ПОЯСА„– 160 дка,

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№ 196/13.05.2019г. в кметство Добролево.

 

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА , ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

 

 

 

Илиян Буковски
Кмет на кметство Добролево