Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  14.05.2019 15:51  

                       СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26.087.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейнос-

ти,кметство с.Добролево уведомява населението и всички пчелари,че:

В периода от 17.05.2019г. до 20.05.2019г. от 09:00часа до 18:00ч.,“Агропрпдукт –Петрови“ООД с.Добролево ще проведе растително защитни мероприятия с наземна техника на култура „пшеница,слънчоглед и царевица“,с продукт за растителна защита както следва;

Пшеница – „Баунти“-60мл/дка ,“Танго супер“ 100мл/дка,“Циперфор-20мл/дка,листен тор -200мл/дка с карантинен срок 21 дни на терени в землището на с.Добролево:

1/ „ТЪРНИЦАТА“  - 527 дка

2/ „ГРЕДА“             - 420дка

3/“БАРИЙСКИ БЛОК“ – 480дка

4/“ТЪРНИЦАТА      - 274ДКА

5/“ЛОЗЯТА И СИРАКОВСКИ ПЪТ--  310дка

Слънчоглед – „Експрес“-4гр/дка, „Статус ултра“-120мл/дка,микроелементи -200мл/дка с карантинен срок 21 дни на терени в землището на с.Добролево:

1/“ГЕШОВА МОГИЛА“   -  725дка

2/“ПАРЦЕЛИТЕ“              -  130дка

3/“МЛАКАТА“                  -   320дка

Царевица  - „Каспър“ -30гр/дка, микроелементи-листен тор -200мл/дка с карантинен срок 30дни на терени в землището на с.Добролево:

1/“ЯЧКОВСКИ БЛОК“        -  300дка

2/“ДЕНИНСКИ БЛОК“       -  446дка

3/“ГЕШОВА МОГИЛА“      -  160дка

4/“ПАРЦЕЛИТЕ“                 -  86дка

5/“СКОРЧОВА ПАДИНА“ -  200дка

Съгласно получени уведомителни писма с вх.№198,199,200,201,202 и 203 от 14.05.02019г.в кметство Добролево

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА,ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!