Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  14.05.2019 15:53  

                            СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности,кметство с.Добролево уведомява населението и всички пчелари,че:

   В периода от 18.05.2019г.до 24.05.2019г. от 09:00часа до 18:00часа, ЗП Десислава Марковска ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „пшеница“ и „слънчоглед“ с продукт за растителна защита „Циперфор“- 30мл./дка, „диамант“ -150мл/дка, „плонвит“ – 200мл/дка, слънчоглед – „уиштон“ – 100мл/дка, „трирон“ -2,5гр/дка, „келпак“ – 100мл/дка,карантинен срок 30дни на терени в землището на с. Добролево,както следва:

Пшеница

1/ „СОНДА“                -  140дка

2/ „СПИРКА“              -  37дка

3/ „ГЕШОВА МОГИЛА“ -  103дка

Слънчоглед

1/ „ГОРНА БАРА“          -  140дка

2/ „ПРОТОК“                  -  70дка

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№204/14.05.2019г.в кметство с.Добролево.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА,ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!