Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  14.05.2019 15:53  

                            СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности,кметство с.Добролево уведомява населението и всички пчелари,че:

   В периода от 17.05.2019г.до 30.05.2019г. от 09:00часа до 20:30часа, ЗП „Георги Венков Даскалски“  ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „пшеница“ и „царевица“ с продукт за растителна защита „Капало“- 100мл./дка,  „Терагард плюс“ -70мл/дка, -,карантинен срок 35дни на терени в землището на с. Добролево,както следва:

Пшеница и царевица

1/ „МЛАКАТА“                -  470дка

2/ „ЛОЗЯТА      “              -  170дка

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№204/14.05.2019г.в кметство с.Добролево.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА,ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!