Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  16.05.2019 13:19  

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Борован уведомява населението и всички пчелари, че :

В периода от 19.05.2019г. до 21.05.2019г.включително от 10.00 до 18.00часа ,

„ СЛАВИНА АГРО “ ЕООД гр. Враца ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „Пшеница и Слънчоглед“, с продукт за растителна защита „ЛИСТЕТО ПЛЮС „ и „ РЕКС УЛТРА“ с карантинен срок 20 дни  на терени в землището на с.Борован, както следва:

1/ Масив 147, 148, 149 – 600 дка

2/ Масив 161,162 – 320 дка

3/ Масив 154,155– 200 дка

 

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№ 30- 134/16.05.2019г.

 

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА , ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

 

 

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА
Кмет на Община Борован                 / П /