Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  16.05.2019 13:20  

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Борован уведомява населението и всички пчелари, че :

В периода от 20.05.2019г. до 23.05.2019г.включително от 10.00 до 18.00часа ,

„ КООП И КО “ ООД гр. Враца ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „Пшеница и Царевица “, с продукт за растителна защита „АРАТ „ и „ РЕКС УЛТРА“ с карантинен срок 20 дни  на терени в землището на с.Борован, както следва:

1/ Масив 132, 138 – 360 дка

2/ Масив 75, 76 – 320 дка

 

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№ 30- 135/16.05.2019г.

 

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА , ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

 

 

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА
Кмет на Община Борован                 / П /