Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  16.05.2019 13:21  

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности,кметство с.Добролево уведомява населението и всички пчелари,че:

   В периода от 20.05.2019г.до 23.05.2019г. от 10:00часа до 17:30часа, ЗП „Милен Венков Спасов“  ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „пшеница“  с продукт за растителна защита „Капало“- 100мл./дка,  „Терагард плюс“ -70мл/дка, -,карантинен срок 28дни на терени в землището на с. Добролево,както следва:

Пшеница и царевица

1/ „СРЕДЕН БЛОК“                -  80дка

2/ „ЕКАРИСАЖА „                  -  14дка

3/“ЛОЗЯТА‘‘                            -   20дка

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№207/16.05.2019г.в кметство с.Добролево.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА,ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!