Новини

Заповед за настъпване на фенологична фаза "Восъчна зрялост" при житните култури за територията на Община Борован

  16.05.2019 16:37  

Заповед за настъпване на фенологична фаза "Восъчна зрялост" при житните култури за територията на Община Борован