Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  17.05.2019 16:44  

                            СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности,кметство с.Добролево уведомява населението и всички пчелари,че:

   В периода от 19.05.2019г.до 19.05.2019г. от 09:00часа до 17:00часа, „Адрика 67“ ЕООД  с.Крушовица  ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура  „царевица“ с продукт за растителна защита „Арат“ – 20г/дка ,карантинен срок 20 дни на терени в землището на с. Добролево,както следва:

1/ „Пояса“                -  160дка

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№210/17.05.2019г.в кметство с.Добролево.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА,ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!