Новини

Обществено порицание

  08.01.2020 15:01  

На основание чл.329,ал.1 от ЗИНЗС препис от Присъда № 70/02.12.2019г., поставено под НОХ №1019/2019г. по описа на Районен съд -Враца, с която на Стоян Пламенов Стоянов, с подсотянен адрес с.Борован, обл.Враца е наложено "Обществено пориацие ", което да се изпълни чрез публикуване на сайта на Община Борован. 

Съобщение за обществено порицание на Борислав Даниелов Кискимски
Протокол № 26 от 02.02.2024г.