Новини

До всички собственици на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ

  16.03.2020 12:26  

СЪОБЩЕНИE 

До всички собственици на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника /обн.ДВ.бр.79 от 10 юли 1998г., последно изм.ДВ.бр.95 от 8 декември 2015г./ и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 9 февруари 2016г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническа изправност на земеделската и горска техника /обн.ДВ.бр.11 от 9 февруари 2016/, Ви уведомяваме, че на 18.03.2020г. от 09.30 часа  ще се извърши преглед по регистрация и годишен технически преглед на земеделската и горска техника.

 

Кмет на Община Борован /П/