Новини

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" стартира в община Борован

  04.05.2020 13:16  
Национална програма \

Кмета на община Борован инж.Десислава Тодорова, подписа Рамков договор с Агенция по заетостта за изпълнение на програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.От първи май в община Борован, бяха назначени 19 безработни лица по национална програма   „Предоставяне на грижа в домашна среда“.Обхванати по програмата са общо 41 потребители на територията на община Борован - това са хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза. Продължителността на програмата е за период от май до декември 2020г. Целта на програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица, като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда, както и възможността която получават възрастните хора  да имат избор и подобрен достъп до персонални грижи за да бъдат подпомогнати в осъществяването на дейности по задоволяване на ежедневни потребности за самообслужване и подобряване  на житейската среда. Програмата се финансира от Министерство на труда и социалната политика.