Новини

Съобщение

  16.06.2020 12:21  

На 16.06.2020г. се проведе заседание  на Общинската преброителна комисия на Община Борован по провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година, определена със Заповед № РД- 05- 481 / 09.06.2020 г. на председателя на НСИ.

На Заседанието бе приет  правилник  за цялостната дейност на комисията и организационен план за дейностите по подготовката и провеждането на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021г.на територията на община Борован.

На следващо място бе разгледана и приета  инструкция и график на дейностите по подготовка и провеждане на Преброяването 2021г. Бяха приети  дейностите свързани с обхода и актуализацията на списъците на дворните места, сградите и жилищата в община Борован.

Членовете на Общинската преброителна комисия на Община Борован подписаха декларации за опазване на тайната.