Новини

Недопустимо поведение на майка и баба на дете на 5 години от детска градина „Тошка Петрова“ с. Борован срещу учителката на детето.

  05.08.2020 12:19  

В ДГ „Тошка Петрова“, поради епидемичната обстановка в страната във връзка с разпространението на COVID – 19 и въведените противоепидемични мерки на входа на ДГ има пропускателен  режим и родителите не се допускат в сградата.

На 04.08.2020 г. към 8.00 часа майката на детето избутва медицинската сестра и дневната охрана  следвана от бабата  и детето нахлуват в сградата на детската градина. Влизат в групата, която се намира на първия етаж, а вътре в групата са учителката, помощник възпитател и деца.Майката на детето я извикала да се приближи и нанася на учителката удари и словесни обиди. Цялата грозна гледка става пред очите на децата, от групата.

Уведомени бяха полицейския участък в Борован, община Борован  в лицето на кмета инж. Д. Тодорова и г-жа Донкова зам. кмет, които предприеха незабавни мерки.