Новини

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет за 2019 г.на Община Борован

  04.09.2020 06:09  

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет за 2019 г.на Община Борован