Новини

Огромни благодарности към инж. Десислава Тодорова, поднесоха децата от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в село Борован

  03.09.2020 10:57  
Огромни благодарности към инж. Десислава Тодорова, поднесоха децата от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в село Борован

Днес възпитаниците  на центъра, посетиха кмета на община Борован за да изкажат своята огромна благодарност за осигуреният им летен отдих на българското Черноморие. От името на децата управителя на ЦНСТДБУ – Борован, г-жа Ивалина  Бърдарска поднесе благодарствено писмо и скромни подаръци, чрез които  децата изказват своето задоволство от представената им възможност за летен отдих. С радост в очите децата споделиха, че за тях е било невероятно преживяване, чудесно прекараните  дни, които ще оставят хубави спомени в тяхното съзнание. Организацията която общината направи  и възможността която им се предостави е  знак на грижа и уважение към децата, награда за доброто им поведение, както и стимул от името на общината,  децата да продължават да показват добри резултати, добро поведение и да бъдат пример за останалите деца.

Хуманният жест от името на инж.Тодорова е израз на милосърдие и социална ангажираност за здравето на децата.

Този израз на благодарност кмета на общината оцени с висока оценка, тъй като в днешно време  много са малко хората изказващи благодарност и уважение. Всички деца и техните ръководители, бяха уверени лично от кмета на Община Борован, че ако продължат в същия дух,  да показват добри резултати, както в училище, така и по отношение да добро поведение в бъдеще време, ще  са  наградени с отдих и на планина и така децата ще опознаят  прекрасната ни родина,  България.