СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявен конкурс за избор на „Здравен медиатор”, Ви информираме, че срока за подаване на документи се удължава до 14.02.2017 г.

Съобщение