Заповед №41/02.02.2017 г.

13.02.2017г. в 10,00 Експертен технико-икономически съвет в кабинета на Илияна Донкова зам. Кмет на Община Борован

Отностно привеждане в състояние на гарантирана сигурност на язовирните стени и съоръженията към тях при експлоатация при нормални и екстремни условия на следните язовири: ,,Гарвански геран", ,,Езерска падина", ,,Млада овчарка", ,,Горна бара", ,,Жарковец", ,,Корея", ,,Стубеля" и ,,Церов дол", собственост на Община Борован, които според указанията на ДАМТН в момента са в предаварийно неработоспособно състояние.