ПГ Коста Петров

“СЕДМИЦА НА ЛЮБОВТА И ТОЛЕРАНТНОСТТА”

  23.02.2010 11:13  
“СЕДМИЦА НА ЛЮБОВТА И ТОЛЕРАНТНОСТТА”


Клуб „Творческа работилница”
и
БМЧК /Български младежки червен кръст/
към
ПГТ „Коста Петров” с. Борован


ОРГАНИЗИРАХА

“СЕДМИЦА НА ЛЮБОВТА И ТОЛЕРАНТНОСТТА”
Понеделник – 14.ІІ.2011 г. - се състоя Акция на БМЧК „Обичай красиво, обичай страстно, но трезво и безопасно!”, а Клуб „Творческа работилница” организира всички ученици от ПГТ „Коста Петров” и заедно, хванати за ръце изписахме „Обичам те” в двора на училището .

Вторник – 15.ІІ.2011 г.
1. Клуб „Творческа работилница” даде възможност на всички класове да се състезават в игра: „Довърши любовното послание...” – във всяка класна стая бяха скрити послания, които трябваше да бъдат довършени. Най-добре представилите се получиха подарък от директора на ПГТ “Коста Петров” инж. Д.Тодорова. Вкусна торта получиха Любослав и Светослав Костовски от ХІІ клас и Катрин Генадиева от Х клас, всички те споделиха тортите със своите съученици, приятели и учители.

2. Членовете на БМЧК разнообразиха междучасията през учебния ден с инициатива „Който пее, зло не мисли!” – училището беше озвучено от любими на всички песни и мелодии.

Сряда – 16.ІІ.2011 г.
В час по философия се състоя дискусия на тема: „Да си поговорим за любовта!”. Дискусията протече в дух на толерантност. Участваха много учители и ученици.


Четвъртък – 17.ІІ.2011 г.
 “Седмица на любовта и толерантността” завърши с българско хоро. Хванати за ръце сложихме началото на традиция, с която ще изразяваме толерантността си един към друг.

Днес 23.ІІ.2011 година бяха връчени вкусните подаръци, които искрено зарадваха учениците и ги мотивираха и занапред да се включват във училищните мероприятия.

Всички тези акции и инициативи бяха организирани със съдействието и подкрепата на директора на гимназията инж. Десислава Тодорова и под ръководството на г-жа Галя Муцовска, г-жа Петя Лазарова и г-жа Даниела Велчовска с изключителното участие и упорит труд на учениците от ПГТ “Коста Петров”, членове на клуб “Творческа работилница” и БМЧК.