ROMACT

Обучение на Общинска работна група по Ромакт

  09.12.2016 11:46  
Обучение на Общинска работна група по Ромакт

На 28 ноември 2016 година се проведе обучение  на  участниците в Общинска работна група по програма Ромакт.

Фасилитатор на срещата бе  госпожа Александра Райкова , челен на националния екип по програма Ромакт и Цонко Цонев - експерт по Ромакт

Цел на обучението : Подпомагане на сплотяване на екипа на Общинската работна група

Обсъждане на ролята и функциите на Общинската работна група

На срещата бяха  обучени участниците от Общинската работна група относно - ролята и  функциите на групата, а също така бе разгледан и приет правилник за работната група от участниците в групата.

Резултат от работната среща:

Изяснение функции и задачи на участниците в работната група ;

Приет  правилник за дейността на работната група от участниците в групата;