Административен капацитет 2013 г.

Обучение по модул ПР-1 „Оценка на въздействието на законодателство и политики“.

  09.07.2013 10:34  

На 08.07.2013 и 09.07.2013 г. в Учебния център на Института по публична администрация в Банкя се проведе индивидуално обучение на служители от общинска администрация Борован по модул ПР-1 „Оценка на въздействието на законодателство и политики“.
Обучението е по Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“ по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В обучението участваха Илиян Буковски – кмет на с. Добролево и Гриша Георгиев – Кметски наместник с. Сираково.

Материали от проведеното обучение / презентация и снимки/ са поместени на сайта на Община Борован в рубриката на проекта.


От Екипа за управление на проекта