Административен капацитет 2013 г.

Обучение по по модул ФС-2 „Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия“.

  24.07.2013 10:43  


На 23.07.2013 и 24.07.2013 г. в Учебния център на Института по публична администрация в Банкя се проведе индивидуално обучение на служители от общинска администрация Борован по модул ФС-2 „Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия“.
Обучението е по Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“ по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В обучението участваха Мариана Вельовска – Главен счетоводител и Валентина Гойлашка – счетоводител.

Материали от проведеното обучение / презентация и снимки/ са поместени на сайта на Община Борован в рубриката на проекта.


От Екипа за управление на проекта