Административен капацитет 2013 г.

Обучение по модул ЧР -2 „Управление и оценка на изпълнението“.

  10.01.2014 10:53  

На 09 и 10.01.2014 г. в Учебна зала на Института по публична администрация в София се проведе индивидуално обучение на служители от общинска администрация Борован по модул ЧР -2 „Управление и оценка на изпълнението“.

Обучението е по Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“ по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В обучението участваха Яна Бецинска – Георгиева – Секретар в Община Борован и Веса Стойчовска – Главен специалист „Човешки ресурси“

Материали от проведеното обучение / презентация и снимки/ са поместени на сайта на Община Борован в рубриката на проекта.


От Екипа за управление на проекта