Административен капацитет 2013 г.

Обучение по модул ИТО - 23 „Презентационни умения. MS POWER POINT /базов курс/“.

  12.03.2014 10:55  

На 10, 11 и 12. 03. 2014 г. в Учебна зала на Института по публична администрация в София се проведе индивидуално обучение на служители от общинска администрация Борован по модул ИТО - 23 „Презентационни умения. MS POWER POINT /базов курс/“.

Обучението е по Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“ по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В обучението участва Ани Искренова – Главен експерт „Програми и проекти“.

Материали от проведеното обучение / презентация и снимки/ са поместени на сайта на Община Борован в рубриката на проекта.


От Екипа за управление на проекта