Административен капацитет 2014

Одобрени служители за индивидуални обучения по ЕП-1

  01.10.2014 12:00  

Одобрени служители  за индивидуално обучение в Института по публична администрация По модул „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация“ – ЕП -1/ 2014

Период на провеждане02.12.2014 – 03.12.2014 г.

Място на провеждане: гр. Банкя – Учебен център на ИПА

Име, презиме, фамилия на участника Длъжност
Гриша Иванов Георгиев Кметски наместник
Владимир Валентинов Буковски Гл.експерт „Управление на собствеността“
Десислава Николаева Марковска Гл.специалист Обществени поръчки
Цветана Ценова Вачовска Счетоводител к-во с.Малорад
Росица Димитрова Найденова Гл.специалист к-во с.Малорад
Николай Ганчев Николов Гл.специалист к-во с.Добролево


От Екипа за управление на проекта