Обявление за конкурс за длъжността Директор на дирекция „Инвестиционна политика проекти и обществени поръчки„ в Община Борован - условия за участие в конкурса
20.11.2017 13:38
Свали
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Директор на дирекция „Инвестиционна политика, проекти и обществени поръчки” в Община Борован
04.12.2017 13:41
Свали
Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Директор на дирекция „Инвестиционна политика, проекти и обществени поръчки” в Община Борован
04.12.2017 13:42
Свали
Обявление за конкурс за длъжността секретар на Община Борован - условия за участие в конкурса
20.11.2017 13:45
Свали
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността секретар на Община Борован
04.12.2017 13:46
Свали
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността секретар на Община Борован
04.12.2017 13:46
Свали
Обявление за конкурс за длъжността старши експерт „ОМП” в Община Борован - условия за участие в конкурса
20.11.2017 13:48
Свали
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност тстарши експерт „ ОМП” в „Дирекция бюджет, финансово-счетоводни дейности, административно и информационно обслужване и главен счетоводител” в Община Борован
04.12.2017 13:49
Свали
Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност тстарши експерт „ ОМП” в „Дирекция бюджет, финансово-счетоводни дейности, административно и информационно обслужване и главен счетоводител” в Община Борован
04.12.2017 13:49
Свали