В изпълнение на т.5  от Заповед № РД11 - 1366 гр. София, 14.06.2014 г. на Министерството на земеделието и храните, са определени следните лица за контакт за Община Борован:

д-р Пламен Иванов Димитров - официален ветеринар на Община Борован

тел. 0882569693
email: p_i_dimitrov@abv.bg

Общинска служба Земеделие гр. Бяла Слатина

Божидар Спасков
тел. 0879884857
0915 82627