БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

* Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо  Славейков” № 15А

(+359 (0) 2 915 98 20, 7+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

 

Заразен нодуларен дерматит по говедата и в област Ксанти на 15 км от границата с България

Син език в Румъния, Франция, Италия Португалия и Хърватска. Информационна система на ЕС ADNS, 25.09-02.10.2015 г

 

Заразен нодуларен дерматит по говедата – Гърция, 2 първични епизоотични огнища (ЕО) в областите Ксанти и Кавала, 1 вторично ЕО в област Еврос, граничеща с България (възприемчиви – 152, заболели – 10,  убити – 152); Турция, 20 първични ЕО в азиатската част на страната (възприемчиви – 87, заболели – 41, умрели – 6, убити – 32).

Син език – Румъния, 7 първични ЕО, (5 несеротипизирани и 2 серотип 04) , в близост до границите с Молдова и Украйна (възприемчиви – 21 говеда, заразени – 7 говеда); Франция – 5 първични ЕО, серотип 08 в централната част на страната (възприемчиви – 1056 говеда и 9 овце, заразени – 6 говеда и 1 овца); Италия – 25 първични ЕО ( 9 несеротипизирани, 5 серотип 01 и 11 серотип 04) в южната част на страната (възприемчиви – 3787 овце, 516 говеда и 200 кози; заразени – 242 овце, 7 говеда и 1 коза; умрели – 54 овце), Португалия – 1 първично ЕО, серотип 01 в южната част на страната (61 възприемчиви говеда) и Хърватска 1 първично ЕО серотип 04 в южната част на страната (възприемчиви – 121 овце, умрели – 2).

Шап – Турция, 2 първични ЕО несеротипизирани и 3 първични ЕО серотип „А“ в азиатската част на страната (възприемчиви – 1004 говеда, заразени – 143).

Шарка по овцете и козите – Турция, 2 първични ЕО в областите Измир и Текирдаг (заразени – 24 овце, умрели – 2).

Чума по дребните преживни – Турция, 1 първично ЕО в северозападната азиатска част на страната (възприемчиви – 23 овце, заразени – 9, умрели – 6).

Западнонилска треска – Франция, 16 първични ЕО в южна Франция на брега на Средиземно море (възприемчиви – 153 коне, заразени – 18, умрели – 3, убити – 2); Португалия, 2 първични ЕО в южната част на страната (възприемчиви – 19 коне, заразени – 2).

Африканска чума по дивите свине – вторичните ЕО в Латвия, Литва и Естония се увеличават. (Естония – 23 вторични ЕО, Латвия – 1 първично и 11 вторични ЕО, Литва – 2 първични и 2 вторични ЕО).

Бяс – Турция, 38 първични ЕО в азиатската част на страната (48 говеда, 12 кучета, 2 кози, 2 котки и 1 лисица).

Спонгиформна енцефалопатия по говедата – Великобритания, 1 говедо- класическа форма  в Южен Уелс.

 

 

Светослав Стоев

05.10.2015 г.