БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

* Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо  Славейков” № 15А

(+359 (0) 2 915 98 20, 7+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

 

НЕ КУПУВАЙТЕ ЖИВОТНИ ОТ ГЪРЦИЯ

На 15.9.2015 г във вестник „Мляко плюс“ е публикувано съобщение „Тече засилен внос на животни от Германия и Испания към България.“

В него Антон Благоев от с Блатец, който отглежда 420 овце казва пред Фермер БГ „ Очакваме бум на вноса на живи животни от Гърция към България. В Гърция положението е доста тежко финансово. Доста от фермерите са обявили животните си за продан. В същото време в България има хора, които разполагат с доста пари и някои земеделци, които до февруари догодина трябва да направят стада за да ползват общински и държавни пасища и ливади, ще закупят готови стада от Гърция

Центърът за оценка на риска     КЪМ БАБХ предупреждава- не купувайте говеда, овце и кози от Гърция защото в тази страна  има разпространение на две особено опасни инфекции по преживните животни - ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ И БРУЦЕЛОЗА

Това което предлага Антон Благоев е най-лошият сценарий с непредвидими последици за  преживните животни , който може да се случи на България.

Подробни информации за  разпространението на тези опасни заразни болести по животните  в Гърция и съседните страни  може да получите от електроннaта страница на Българска агенция по безопасност на храните (http://www.babh.government.bg/bg/actualno-risk-evaluation.html) и Националния фокален център на EFSA (http://focalpointbg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=78&lang=bg) към Центъра за оценка на риска.