Заповед №51/10.01.2018г.,за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Сираково, ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован застопанска 2017/2018 година
10.01.2018 12:31
Свали
Заповед №50/10.01.2018г.,за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Нивянин, ЕКАТТЕ 51559, общ. Борован застопанска 2017/2018 година
10.01.2018 12:31
Свали
Заповед №49/10.01.2018г.,за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Добролево, ЕКАТТЕ 21600, общ. Борован застопанска 2017/2018 година
10.01.2018 12:32
Свали
Заповед №48/10.01.2018г.,за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с. Борован, ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован застопанска 2017/2018 година
10.01.2018 12:33
Свали
Заповед № 396/21.11.2017г., за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи за землището на с. Малорад, ЕКАТТЕ 46810, община Борован, област Враца
21.11.2017 12:34
Свали
Заповед № 350/ 02.10.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Борован ЕКАТТЕ 05548 , общ. Борован.
02.10.2017 12:35
Свали
Заповед № 348 /02.10.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Нивянин ЕКАТТЕ 51559, общ.Борован
01.01.1970 02:00
Свали
Заповед №344/ 02.10.2017г., за одобрение на масивите за ползване,землище с.Добролево ЕКАТТЕ 21600, община Борован
01.01.1970 02:00
Свали
Заповед № 338/ 02.10.2017г., за одобрение на масивите за ползване,землището с.Сираково ЕКАТТЕ 66617, община Борован
02.10.2017 12:38
Свали
Заповед на основание чл.37в от ЗСПЗЗ за назначаване на комисия за създаване на масиви за ползване по споразумение между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2017-2018 в землищата от община Борован.
02.10.2017 12:30
Свали
График за провеждане на предварителни срещи на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собственици и/или ползватели за стопанската 2017/2018 год. за община Бяла Слатина и община Борован.
02.10.2017 12:39
Свали