СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по повод публикуван проект на отчет за 2023г. на Програма за опазване на околната среда на Община Борован за 2021-2028г.

12.02.2024 10:25
Свали
ОБЯВА до обществеността и заинтересованите страни в Община Борован относно Отчет за изпълнение за 2023г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Борован за 2021-2028г.

10.01.2024 11:19
Свали
Отчет 2023 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Борован 2021-2028г.


10.01.2024 11:19
Свали
Справка за постъпилите предложения и становища по повод публикуван проект на Програма за опазване на околната среда на Община Борован за 2021 - 2028 г.
17.03.2021 11:15
Свали
Обява програма за опазване на околната среда
12.02.2021 14:24
Свали
Програма за опазване на околната среда на Община Борован
12.02.2021 14:26
Свали
Раздел лечебни растения към ПООС на Община Борован
12.02.2021 14:28
Свали