Новини

До всички собственици на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ

  12.03.2021 13:27  

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ

 

         На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация на земеделската и горска техника /обн. ДВ бр. 79 от 10 юли 1998г., последно изм. ДВ бр. 95 от 8 декември 2015г./ и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба №3 от 9 февруари 2016г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническа изправност на земеделската и горска техника /обн. ДВ бр. 11 от 9 февруари 2016г./, Ви уведомяваме,че на 16.03.2021г. от 10:00 часа ще се извърши преглед по регистрация и годишен технически преглед на земеделската и горска техника.

 

ЗА Кмет на Община Борован /П/