Събития

Дарителска кампания в полза на Пламен Стефчов Белински организира кметът на Община Борован

  05.07.2021 12:47  

Инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован организира дарителска кампания за набиране на средства в полза на Пламен Стефчов Белински – жител на с. Борован, които ще са необходими за извършване на жизненоважна хирургическа интервенция – Бариатрична хирургия.

Всеки, които има желание и възможност да помогне може да го направи чрез превод на средства по следната банкова сметка:

ИМЕ НА БАНКАТА: „ИНВЕСТБАНК“ АД – ФИНАНСОВ  ЦЕНТЪР ГР. ВРАЦА

IBAN: BG 11 IORT73738401692800

BIC: IORTBGSF

КОД И ВИД НА ПЛАЩАНЕ: 44 51 00 – ЗА СТРАНАТА, 44 52 00 – ЗА ЧУЖБИНА

ОСНОВАНИЕ – ДАРЕНИЕ В ПОЛЗА НА ПЛАМЕН СТЕФЧОВ БЕЛИНСКИ

* Дарителската кампания е инициирана във връзка с личен блог „Да помогнем на Пламен“, създаден в социалната мрежа www.facebook.com, и има за цел да популяризира апела за набиране на средства и да подпомогне лицето в неговата борба за подобряване на здравословното му състояние.

За повече информация посетете Да помогнем на Пламен