Новини

ОБЩИНА БОРОВАН С БЕЗПЛАТНИ WiFi ТОЧКИ

  27.04.2021 16:07  

Приключи изграждането на WiFi4EU мрежа за предоставяне на висококачествена услуга на потребителите с най-високоскоростната интернет връзка, достъпна на масовия пазар в региона.

Гражданите на община Борован могат да ползват дванадесет безплатни интернет точки на открито на следните места:

Административна сграда община Борован - площад

Читалище с.Борован – площад и парк

Здравна служба с.Борован – район на автоспирка
Безплатни интернет точки има и на закрито, како следва:

- Административна сграда община Борован

- Читалище с.Борован

- ЦНСТДБУ


Достъпът на крайния потребител до мрежата в рамките на WiFi4EU е безплатен, без дискриминационни условия.

Всяко съхраняване или всяка обработка на лични данни на крайния потребител за статистически и аналитични цели, за да се стимулира, контролира или подобрява функционирането на мрежата, ще бъдат надлежно анонимизирани в съответствие с декларациите за поверителност за конкретните услуги.

Мрежата е със свободен достъп и не се изисква никаква информация за идентифициране (например – използване на парола) за свързване. След като потребителят се свърже с нея, WiFi4EU, мрежата със SSID WiFi4EU показва https портал за достъп, преди да позволи на потребителя да се свърже с интернет.

На 27.07.2020 г. кандидатурата на Община Борован бе одобрена за финансиране и бе подписано Споразумение AGREEMENT № INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/019535 - 053313 за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа (МСЕ) – WIFI4EU е подписано от Община Борован и от Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA), Департамент C – Механизъм за свързване на Европа (МСЕ).

Предмет на инициативата е предоставяне на безплатен, високоскоростен безжичен (Wi-Fi) достъп до интернет на обществени места на открито и/или на закрито. Проектът включва инсталиране на изцяло нова публична безжична мрежа.

Общата стойност на безвъзмездните средства, предоставени в рамките на Споразумението, е под формата на еднократна сума в размер на 15 000 евро (ваучер).

С подписване на Споразумението Общината поема отговорност за финансиране на абонамента за интернет и поддръжката на оборудването за период от поне 3 години.