Новини

Покана за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на (ВОМР)

  14.06.2022 14:29  

Покана за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на (ВОМР)