ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 \"з\" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН

20.06.2022 16:08
Свали
Заповед за спечелил участник
18.07.2022 17:26
Свали
Протокол
12.08.2022 10:24
Свали
Договор
22.08.2022 12:55
Свали