Новини Съобщения

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН 01.10.2022Г. ОТ СИК/ПСИК В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН

  26.09.2022 09:33  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН 01.10.2022Г. ОТ СИК/ПСИК В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН

 

Избирателна секция

Населено място

Час на раздаване

Превоз

060500007

Добролево

13,30часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

060500008

Добролево

13,30часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

060500005

Малорад

13,50часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 63 29 ВТ шофьор Цветослав Геормезовски

060500006

Малорад

13,50часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 63 29 ВТ шофьор Цветослав Геормезовски

060500004

Малорад

14,00часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

060500013

ПСИК /Малорад

14,00часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

060500012

ПСИК / Добролево-Сираково

14,10часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 63 29 ВТ шофьор Цветослав Геормезовски

060500010

Сираково

14,10часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 63 29 ВТ шофьор Цветослав Геормезовски

060500001

Борован

15,20часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 63 29 ВТ шофьор Цветослав Геормезовски

060500002

Борован

15,20часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

060500003

Борован

15,20часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

060500009

Нивянин

15,40часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 63 29 ВТ шофьор Цветослав Геормезовски

060500011

ПСИК/ Борован- Нивянин

15,40часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН 01.10.2022Г. ОТ СИК/ПСИК В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН

 

Избирателна секция

Населено място

Час на раздаване

Превоз

060500007

Добролево

13,30часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

060500008

Добролево

13,30часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

060500005

Малорад

13,50часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 63 29 ВТ шофьор Цветослав Геормезовски

060500006

Малорад

13,50часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 63 29 ВТ шофьор Цветослав Геормезовски

060500004

Малорад

14,00часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

060500013

ПСИК /Малорад

14,00часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

060500012

ПСИК / Добролево-Сираково

14,10часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 63 29 ВТ шофьор Цветослав Геормезовски

060500010

Сираково

14,10часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 63 29 ВТ шофьор Цветослав Геормезовски

060500001

Борован

15,20часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 63 29 ВТ шофьор Цветослав Геормезовски

060500002

Борован

15,20часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

060500003

Борован

15,20часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов

060500009

Нивянин

15,40часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 63 29 ВТ шофьор Цветослав Геормезовски

060500011

ПСИК/ Борован- Нивянин

15,40часа

Бус„ Ситроен Джъмпер” ВР 88 92 СВ шофьор Бойко Костов