Новини

Община Борован получи финансиране за реконструкция на част водопроводната мрежа в село Борован

  31.10.2022 13:15  
Община Борован получи финансиране за реконструкция на част водопроводната мрежа в село Борован

Кмета на община Борован подписа договор с Министерство на регионалното развитие и благоустройство за финансиране на  проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Борован“. С  решение  № 711 от 30 септември на МС бе взето решение да бъдат финансирани инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране. Средствата, които се отпускат   са от бюджета на МРРБ за 2022 година.

С това решение община Борован е одобрена за финансиране на проект „Реконструкция на част от водопроводна мрежа в село Борован“  на общо стойност 1 197 623 лв., без ДДС, които ще бъдат използвани за извършване на ремонтни дейности по подмяна и ремонт на част от водопроводна мрежа на село Борован. При подписване на договора община Борован, ще получи 50% от одобреното финансиране, а през декември ще получи остатъка от одобрената сума.

При подписване на договора инж. Десислава Тодорова,  изказа своята благодарност към държавата и финансиращия орган относно  предоставената възможност, с  помощта на държавни средства да бъдат решени  важни за общината проблеми. В настоящето проектно предложение ще се поднови  и ремонтира част от водопроводната мрежа в село Борован, а на следващ етап ще се търси възможност за ремонт и подмяна на останалата част  водопроводна мрежа в село Борован.