Новини

ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БОРОВАН – КОМПОНЕНТ 2“.

  13.04.2022 10:15  
ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БОРОВАН – КОМПОНЕНТ 2“.

През месец април 2022 година община Борован подписа допълнително споразуме за продължение Проект „ПАТРОНАЖНА НА ГРИЖА + В ОБЩИНА БОРОВАН – КОМПОНЕНТ 2“. 

ОСНОВНА ЦЕЛ:  Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на  патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социални услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID – 19.

Обща стойност на проекта: 55 186.39 лева – 100 % финансиране от ЕС

Продължителността на проекта е от: 02.05.2022 г. до 02.11.2022 година. 

По проекта ще бъдат обхванити 23 потребители на услугата домашен помощинк 

24 потребители от ЦНСТДБУ с.Борован