Новини

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен ПУП - парцеларен план за обект "Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ "Чирен" до гр. Козлодуй и гр. Оряхово""

  23.02.2023 08:31  
ОБЯВЛЕНИЕ за изработен ПУП - парцеларен план за обект "Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ "Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово""
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР.22 ОТ 10.03.2023Г.